Ana Menü
Site Ziyaretçileri
Pazartesi93
Salı45
Çarşamba15
Perşembe60
Cuma191
Cumartesi35
Pazar68
Toplam: 332.361 Tekil Ziyaretçi
En Çok:385
Çevrimiçi:1 Ziyaretçi
IP Adresiniz:44.220.44.148
Kırsal Kalkınmada Temiz & Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kullanımı Fizibilitesi

Konut Isıtımı

 

117 m2 ve 2,8 m yükseklikteki bir konut için elde edilen veriler İZODER TS 825 programına girilip, yalıtımlı binanın Konya ili iklim şartları göz önünde bulundurularak ısı transfer hesaplamaları yapılmıştır. En yüksek miktarda ısı ihtiyacı Ocak ayında ve 8 947 110 kj/ay (298 237 kj/gün) seviyesinde olmaktadır.

Isıtma sisteminin; PGKS’nin, % 55 deneysel verimli AE-AFW konfigürasyonu kullanılarak kurulması öngörülmüştür. Konya ili Ocak ayında 1,98 kW-h/m2-gün’lük güneş radyasyonuna sahiptir.

Bu veriler ışığında konutun ısıtımı için 76 m2’lik PGKS’ne ihtiyaç vardır. PGKS ve bina yalıtım toplam maliyeti 14 623,2 TL olan yatırım (%10 efektif faiz) kendini 4 yıl gibi bir sürede amorti etmektedir. Amortisman hesabında, İZODER TS 825 programıyla hesaplanan, binanın yalıtımsız hali için gerekli olan ısıtma enerji ihtiyacı 50 697 kW-h/kg olarak bulunmuş ve ısıtmanın PGKS yerine linyit kömürü ile yapılacağı öngörülmüştür. Kazan verimi % 60, linyit kömürünün alt ısıl değeri 5,815 kW-h/kg ve fiyatı 0,41 TL/kg olarak alınmıştır.

 

Sera Isıtımı

 

 

500 m2 ve 5 m yükseklikteki bir sera için elde edilen veriler İZODER TS 825 programına girilip, yalıtımlı sera için Konya ili iklim şartları göz önünde bulundurularak ısı transfer hesaplamaları yapılmıştır. İklimsel sınırlamalar dikkate alınarak ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında ekimin yapılabileceği varsayılırsa en yüksek miktarda ısı ihtiyacı Kasım ayında ve 16 192 172 kj/ay (539 739 kj/gün) seviyesinde olmaktadır.

Isıtma sisteminin; PGKS’nin, % 55 deneysel verimli AE-AFW konfigürasyonu kullanılarak kurulması öngörülmüştür. Konya ili Kasım ayında 2,36 kW-h/m2-gün’lük güneş radyasyonuna sahiptir.

Bu veriler ışığında konutun ısıtımı için 116 m2’lik PGKS’ne ihtiyaç vardır. PGKS ve sera yalıtım toplam maliyeti 23 839,6 TL olan yatırım (%10 efektif faiz) kendini 5 yıl gibi bir sürede amorti etmektedir. Amortisman hesabında, İZODER TS 825 programıyla hesaplanan, seranın yalıtımsız hali için gerekli olan ısıtma enerji ihtiyacı 68 416 kW-h/kg olarak bulunmuş ve ısıtmanın PGKS yerine linyit ile yapılacağı öngörülmüştür. Kazan verimi % 60, linyit kömürünün alt ısıl değeri 5,815 kW-h/kg ve fiyatı 0,41 TL/kg olarak alınmıştır.

 

Tavuk Çiftliği Isıtımı

 

 

500 m2 ve 5 m yükseklikteki bir tavuk çiftliği için elde edilen veriler İZODER TS 825 programına girilip, yalıtımlı tavuk çiftliği için Konya ili iklim şartları göz önünde bulundurularak ısı transfer hesaplamaları yapılmıştır. En yüksek miktarda ısı ihtiyacı Ocak ayında ve 30 950 191 kj/ay (1 031 673 kj/gün) seviyesinde olmaktadır. Ayrıca tavukların yaydığı toplam metabolik ısı ve havalandırma kaynaklı ısı transferleri de hesaba katılmıştır.

Isıtma sisteminin; PGKS’nin, % 55 deneysel verimli AE-AFW konfigürasyonu kullanılarak kurulması öngörülmüştür. Konya ili Ocak ayında 1,98 kW-h/m2-gün’lük güneş radyasyonuna sahiptir.

Bu veriler ışığında konutun ısıtımı için 116 m2’lik PGKS’ne ihtiyaç vardır. PGKS ve bina yalıtım toplam maliyeti 50 920 TL olan yatırım (%10 efektif faiz) kendini 6,5 yıl gibi bir sürede amorti etmektedir. Amortisman hesabında, ?ZODER TS 825 programıyla hesaplanan, tavuk çiftliğinin yalıtımsız hali için gerekli olan ısıtma enerji ihtiyacı 109 850 kW-h/kg olarak bulunmuş ve ısıtmanın PGKS yerine linyit kömürü ile yapılacağı öngörülmüştür. Kazan verimi % 60, linyit kömürünün alt ısıl değeri 5,815 kW-h/kg ve fiyatı 0,41 TL/kg olarak alınmıştır.

 

Sonuç ve Öneriler


Bu çalışmada pilot bölge olarak seçilen Konya, Karaman, Niğde, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde barınma, tarım ve hayvancılık alanlarında PGKS kullanımı bu illerin kalkınmalarında büyük fayda sağlayacaktır. 1600-1800 kW-h/m2-yıl aralığında güneş radyasyonuna sahip bu illerin coğrafi ve iklimsel koşulları da PGKS kurulum ve kullanımı için uygundur.

Konya ili yıllık ‰10’luk bir nüfus artışına sahiptir. Hayvancılık alanında pek tatmin eden sonuçlar olmamakla beraber Türkiye geneli ortalaması ile aynı sayılabilir. Tarım sektöründe özellikle örtü altı sebze ve meyve alanları açısından oldukça fakirdir. Bu alanda yapılacak yatırımlar sayesinde birim tarım alanından sağlanacak marjinal fayda arttırılacak ve bu bölgelerde daha uzun süreli tarım yapılmış olacaktır.

Karaman ve Niğde illerinde nüfus artışı ülke ortalamalarının bir hayli altında olmaktadır ki bu da bu bölgelerden göç edildiği sonucunu çıkarır. Verimli topraklara sahip olan bu illerden göçü azaltmak için nüfusunun büyük bir çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal bölgelere çeşitli yatırımlar yapılmalıdır.

Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ise ‰ 30’lara varan nüfus artışlarına sahiptir. Bu ise buralardaki doğumlara ek olarak çevre illerden alınan göç miktarının bir hayli yüksek olduğunu göstermektedir. Bu illerimizde hayvancılık sektöründe gözle görülür bir artış olmuştur. Artışı sadece kalkınma seviyesi olarak görmeksizin bu işletmelerde harcanan toplam enerji miktarı da göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek güneş radyasyonuna sahip olan bu illerimizde hayvan ağıllarında ısıtma ve aydınlatma hususunda PGKS kullanılmalıdır. Ayrıca Yukarı Mezopotamya’nın bu verimli topraklarında örtü altı sebze ve meyve alanlarının da gelişmesi ve bu sektörde enerji ihtiyacının PGKS ile giderilmesi gerekmektedir.

Mardin ilinde nüfusun çevre illere ve batı illerine olan göç sebebiyle ortalama %4 oranında azaldığı görülmektedir. Yine bir Yukarı Mezopotamya bölgesi olan Mardin’de örtü altı sebze ve meyve alanları ve hayvancılıkta büyük ölçekli artışlar gözlemlenmektedir. Bu sektörlerde de PGKS kullanımı işletme maliyetlerini azaltacaktır.

PGKS ilk yatırım bedelleri sebebiyle benzer sistemlere göre daha maliyetlidir. Bununla beraber uzun vadede sağladığı fayda ise benzerlerine nazaran çok daha fazladır. Bu tip sistemlerin devlet eliyle kırsal kalkınma planları dâhilinde mikro yatırım anlayışıyla kırsal bölgelere kurulumu Türkiye’nin enerji tedariği, göç ve işsizlik problemlerine büyük oranda çare olacaktır.

 

Parabolik Güneş Kolektörü Tasarımı, İmalatı, Test Edilmesi ve Kırsal Bölgelerde Isıtma Kullanım Alan Fizibilitesi (PDF)

Untitled Document